Astrologerna

Malin och Anette är båda utbildade Astrologer och mentorer i Debra Silverman Astrology systematiken.